0

రిలయన్స్ ప్రైమ్…ఆఫర్లు చుడండి మరి! | Theteugupeople

రిలయన్స్ ప్రైమ్…ఆఫర్లు చుడండి మరి! టెలికాం మార్కెట్లో సునామీ సృష్టించిన రిలయన్స్ జియో 4జీకి చెందిన ప్రైమ్ మెంబర్షిప్ను మార్చి 1 నుంచి ప్రవేశపెడుతున్నట్టు గత కొద్ది…

0

రిలయన్స్ ప్రైమ్…ఆఫర్లు చుడండి మరి! | Theteugupeople

రిలయన్స్ ప్రైమ్…ఆఫర్లు చుడండి మరి! టెలికాం మార్కెట్లో సునామీ సృష్టించిన రిలయన్స్ జియో 4జీకి చెందిన ప్రైమ్ మెంబర్షిప్ను మార్చి 1 నుంచి ప్రవేశపెడుతున్నట్టు గత కొద్ది…

Leaderboard Ad